"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Tuesday, September 15, 2009

ഞാനും നീയും.

എന്റെ വാക്കുകളില്‍ അഹങ്കാരം കയ്ച്ചിരുന്നു.
എന്റെ കണ്ണുകളില്‍ എല്ലാം നേടിയതിന്റെ തിളക്കവും
പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ unmaadavum niranjirunnu.
angaye kaanunnathinu തൊട്ടു മുന്പ് വരെ