"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Thursday, June 10, 2010

ഭോപ്പാല്‍

നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും
ഒച്ചിഴയും വേഗതിലാനെങ്കില്‍ കൂടി .
പ്രതികളൊക്കെ സുഖനുഭാവത്തിന്‍
പുതു വഴികള്‍ തേടും,pinniidavar
ദൈവവഴിയിലെത്തിടും.
അപ്പോഴും ചിലര്‍ പെരുവഴിയില്‍ തുടരും
phikshamdehikalayi .