"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Wednesday, September 20, 2017

തകർന്നെങ്കിലെന്ത്??

ന്നെൻ ഹൃത്തം തകർന്നെങ്കിലെന്ത് ?

ഇന്നെന്ടെ പാദങ്ങൾ തളർന്നെങ്കിലെന്ത്?

എൻ സ്വപ്നമേഘങ്ങളൊക്കെയും മാഞ്ഞെങ്കിലെന്ത്

ദുഃഖ സമുദ്രങ്ങളെൻ കണ്ണിണകളിലലയടിച്ചെങ്കിലെന്ത്

ക്ഷീണിതൻ,പരാജിതൻ ഞാനെങ്കിലും

ഉള്ളിലിനിയും ചൈതന്യമൂറുന്നവൻ ഞാൻ.

ഉച്ഛാസനിശ്വാസങ്ങുളുണ്ടെന്നിലെന്നറിയുന്നു ഞാൻ

കുതിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നൊരു കായമുള്ളവൻ ഞാൻ

പുതു പ്രതീക്ഷകൾ നാമ്പിടുമിനി

പുതിയ പുലരിയെനിക്കായ് പിറക്കും.

എൻ സ്വപ്നഭൂമികയതു സാദ്ധ്യമാക്കാൻ

ദൃഢമാം പദമൂന്നി നടന്നിടും ഞാനിനി

കരുത്തേറേടുമിനിയിൽ കാലടികളിൽ.

എന്ടെ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കിതാ

ഉണർന്നിറങ്ങുന്നു ഞാൻ.

Tuesday, September 12, 2017

കാഴ്ചകൾ

ഒരു ചരൽക്കല്ലു കാണുമ്പോൾ
ഒഴുക്കു നിലച്ചെന്നോ മരിച്ചൊരു
പുഴ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ

വഴിയരികിലെ ചല്ലി കാണുമ്പോൾ
ഹൃദയം പൊട്ടിത്തകർന്നൊരു
മല കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ.

ഒരു മരുഭൂമി കാണുമ്പോൾ
മഴ കിട്ടാതെ ദാഹിച്ചു മരിച്ചൊരു
പഴയ പുൽമേടു കാണുന്നു ഞാൻ.

പൊന്നു മൂടിയൊരു പുതു-
പ്പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ
തങ്കത്തിളക്കമില്ലായ്കയാൽ
താലിയിനിയും വരാത്തൊരു
പെണ്ണിനെ കാണുന്നു ഞാൻ.

മിഡ്ടൗൺ ബാറിൽ നിന്നും
വേച്ചിറങ്ങുന്ന വൃദ്ധനിൽ
ഉലഞ്ഞാടുന്നൊരു വീടു കാണുന്നു ഞാൻ.

പോത്തീസ് സൂപ്പർസ്റ്റോഴ്സിലെ
ഇരുണ്ടു മെലിഞ്ഞ യൗവനങ്ങളിൽ
കൊടിയ ദാരിദ്യം കരകാട്ടം നടത്തുന്ന
ഒരായിരം തമിൽഗ്രാമങ്ങൾ കാണുന്നു ഞാൻ.

എന്നിലിപ്പോൾ കിനാവുകളല്ല.
കാഴ്ചകളുടെ പെരുക്കമാണ്.

Sunday, June 25, 2017

മുല്ല

പണ്ടൊരുവന്
പ്രണയം നൽകിയതാണ്
അങ്ങനെയാണ്
ശരീരം മാത്രം ബാക്കിയായതും
അതന്നമായതും.

നിറവും മണവും വറ്റിയെങ്കിലും
ഈ മുല്ലകളെ
രാത്രി നഗരത്തിനു വേണം.

Thursday, March 23, 2017

സർക്കസ്

അത്താഴപ്പട്ടിണിക്കാരിയുടെ
അടിവയറളവു കാണാൻ
ആളു കൂടുന്നിടം.

കുള്ളന്ടെ കണ്ണീരിൽ
കോമാളിത്തരം കണ്ട്
കൈയടിക്കുന്നിടം.

കത്തിയേറുകാരന്ടെ
കൈപ്പിഴയൊന്നിനായ്
കണ്ണു ചിമ്മാതെ കാത്തിരിക്കുന്നിടം.

മരണക്കിണറാഴത്തിൽ
ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു പായുന്നോനെ
കാശു നീട്ടി കളിപ്പിക്കുന്നിടം.

Friday, September 9, 2016

ആർഷസമത്വം


അവരവരുടെ
ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളി
ലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന
ചെ ഗുവേരയ്ക്കും
വിവേകാനന്ദനും
ഏകാന്തത മാറ്റാൻ
രക്തസാക്ഷികളും
ബലിദാനികളും വേണം

Sunday, June 26, 2016

ഇച്ഛ


എന്ടെ ഒരു വിവർത്തന കൊലപാതകം..  മൂലകവിതയുടെ പേരറിഞ്ഞൂട.  (അപ്പൊ ഞാനൊരു പേരിട്ട്..അല്ല പിന്നെ)9
ഇച്ഛ
.............
കേൾക്കാത്ത ഗീതങ്ങൾക്കൊക്കെയും
കാതു കൂർപ്പിക്കുവാൻ,
കാണാത്ത നിറങ്ങൾ,നിഴലുകൾ,രൂപങ്ങ-
ളൊക്കെയും  കാണുവാൻ,
ഭുവനമാകയും അദൃശ്യമൊഴുകി
പ്പരക്കുമായ ചൈതന്യമറിയാൻ,
പറന്നീടുവാൻ,  യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നിൻ
അതിരുകളതിലംഘിക്കുമാ
മദൃശ്യമാമാത്മാവിൻ
അതിവിശുദ്ധമാകും
അലൗകികാനന്ദം തേടുവാൻ,
മറ്റൊരാത്മാവിനു ചെവി കൊടുക്കാൻ
പിന്നെയുമൊരാത്മാവിനോടു മന്ത്രണം ചെയ്യുവാൻ.
ഇരുളിലൊരു ദീപമായിടാൻ
കൊടുങ്കാറ്റുനേരങ്ങളിൽ
കുടയായീടുവാൻ,
അറിഞ്ഞതിനുമപ്പുറമനുഭൂതികൾ തേടാൻ
ഗരുഡനൊന്നിന്ടെ നയനമായീടുവാൻ,
ഗിരിനിരയൊന്നിന്ടെ ചെരിവായി മാറുവാൻ,
പൗർണ്ണമിച്ചന്ദ്രന്ടെ പ്രണയമായ്
അലയടിച്ചുയരുന്ന തിരമാലയാകുവാൻ,
മരമായീടുവാൻ,ദലങ്ങളുടെയൊക്കെയും ഓർമ്മകളറിയാൻ,
അതിദ്രുതം പായുമീ നഗരങ്ങളിലൊക്കെയുമ
ലസമലഞ്ഞും കാഴ്ചകൾ നുകർന്നും
പിന്നെയും നുകർന്നും നടന്നീടുവാൻ,
യോഷിതയൊരുവൾ തൻ പുഞ്ചിരിയാകുവാൻ
ജാഗരമറിയാതെ കാത്തൊരു നല്ല
നിമിഷത്തിലൊന്നായവൾ തൻ
ഓർമ്മകളിലിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ....

Friday, December 18, 2015

അരുത്, പ്രണയിക്കരുത് !!!

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
വായിക്കുന്ന,
എഴുതുന്ന,
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്.
അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.

വിദുഷിയായ,
മായികതയുള്ള,
കാല്പ്പനിക ഭാവനകളുള്ള
കിറുക്കത്തിയായ
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്.

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ,
ചിന്തിക്കാനറിവുള്ള,
പറക്കാനറിയുന്ന,
ബോധ്യങ്ങളേറേയുള്ള
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്.

്.
അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
പ്റണയസമാഗമങ്ങളില്
വിടര്ന്നു ചിരിക്കുകയും
വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ആത്മാവിനെ മാംസമായ്
മാറ്റാനറിവുള്ള
കവിതകളേറെ പ്റിയമുള്ള
(അവളത്റെ എറ്റവും അപകടം)
ചിത്റമെഴുത്തിലാഴ്ന്നുമുഴുകി
സമയകാലമറിയാതെ
ആനന്ദിക്കുന്ന,
സംഗീതം ജീവശ്വാസമായി
കരുതുമൊരുവളെ
പ്റണയിക്കരുത്.

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
വിപ്ളവ വീര്യമേറെയുള്ള
അനീതികളിലമര്ഷമുള്ള,
രാഷ്ട്ീയ ബോധമുള്ള,
വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിക്കുമുന്നില്
ചടഞ്ഞിരിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്ത,
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്,

അവളെത്റ മോഹിനിയാകട്ടെ,
സൗന്ദര്യധാമമാകട്ടെ,
അവളെ പ്റണയിക്കരുത്.

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
ഊര്ജ്ജസ്വലയായ,
ഉജ്ജ്വല തീവ്റയായ
അസംബന്ധിയും,
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവളുമായ
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്
അത്തരമൊരുവളെ  പ്രണയിക്കാ 
നഭിലഷിക്കപോലുമരുത് 

എന്തെന്നാല്
അത്തരമൊരുവളെ പ്റണയിച്ചു പോയാല്
അവള് നിന്നെ വേട്ടാലും
വെടിഞ്ഞാലും
പ്റണയിച്ചാലും
പിരിഞ്ഞാലും
അത്തരമൊരുവളില്
നിന്നൊരു തിരിച്ചു
പോക്കെന്നും നിനക്കസാദ്ധ്യം.,