"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Sunday, May 31, 2015

പാനപാത്രം

പാതി ശൂന്യമീ
പാനപാത്രത്തിൻ
മറു പകുതിയിൽ
തിളയ്ക്കുമസംതൃപ്തി.

Friday, May 22, 2015

തോറ്റ യുദ്ധത്തിലെ പടയാളികൾ

ഞങ്ങൾ
തോറ്റ യുദ്ധത്തിലെ പടയാളികൾ
വീര കഥകൾ പാടുന്ന മുറിവുകൾ  പേറാത്തവർ.
മേലാളന്മാരനുരന്ജനത്തിനത്താഴ
മേശമേൽ മധുചഷകമുയര്തുമ്പോൾ
അത്തലൊടുങ്ങാതാപമാന ഭരിതരായ് ഞങ്ങൾ.
അപകര്ഷത തൻ  ചുറ്റിക  തലപ്പുകളാ
ഞ്ഞടിക്കുപ്പോഴും  ശിരസ്സിനുള്ളിൽ  കാത്തു
വെയ്ക്കാറുണ്ടോർമ്മകൾ, നോവുകൾ.
കൊടും തണുപ്പിൽ, കൊടിയ  വേനലിൽ
പൊരുതാൻ മടിക്കാതെ നിന്നവർ ഞങ്ങൾ .
ഇനിയാൾക്കൂട്ടമിതു നിൻ  പിഴ , നിന്റെ
മാത്രംപിഴയെന്നാർക്കുമ്പോൾ
സ്വയം  തീർത്ത കിടങ്ങുകളിൽ
മരണത്തിനും വേണ്ടാതെ  ഞങ്ങളിങ്ങനെ .....

Saturday, May 16, 2015

മഴ

മഴയ്ക്ക് 
നനയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല 
കരയിക്കാനുമറിയാം 

Monday, May 4, 2015

പ്രണയം

ദീര്‍ഘമൗനങ്ങള്‍,
ഒറ്റവാക്കുത്തരങ്ങള്.
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവും
ഓരോ പ്റണയങ്ങളും
അതല്ലാതാകുന്നത്....