"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Sunday, May 31, 2015

പാനപാത്രം

പാതി ശൂന്യമീ
പാനപാത്രത്തിൻ
മറു പകുതിയിൽ
തിളയ്ക്കുമസംതൃപ്തി.

3 comments:

ajith said...

മറുപകുതിയില്‍
തിളയ്ക്കും സംതൃപ്തി

Pranavam Ravikumar a.k.a. Kochuravi said...

Present Sir! (Good one..!)

ഭാനു കളരിക്കല്‍ said...

Nice